• Metall tuzilmalar uchun yong`indan himoya etuvchi bo'yoqlar va tarkiblar

  • STABITERM 317 – havo kanallari uchun yong`indan himoya etuvchi texnologiya

  • Yog`och uchun yong`indan himoya etuvchi tarkiblar

  • STABITERM uchun maxsus ishlab chiqarilgan gruntlar va emallar

Bo

Siz o`zingiz metall tuzilmalarga ishlov beruvchi yong`inga qarshi "Stabiterm" bo`yog`ini zarur miqdorini BO`YOQ HISOBLAGICH orqali hisoblashingiz mumkin.

Texnik mutaxassislar sizga hisoblashga yordam beradilar:
+7 (831) 324-00-11
info@stabiterm.ru

Bo`yoq hisoblagichi